Tierrafino LISTRO

Interiérová dekorativní omítka aplikace. Také známý jako Stucco Veneziano.


Vlastnosti:

Interiérová dekorativní omítka Tierrafino Listro je lesklá štuka na bázi jílu, pro stěny a stropy v interiéru. Nanáší se štětcem, válečkem nebo hladítkem.
Interiérová dekorativní omítka Tierrafino Listro není vhodná pro vyplňování děr v podkladu. K překrytí barevně jednotných podkladů stačí dvě vrstvy. 

Nářadí

Kbelíky na míchání, štětce, válečky, nerez hladítko/špachtle, japonské plastové hladítko, krycí pásky, houba a voda na čištění. 

Podklady

Podklad interiérové dekorativní omítky musí být suchý, savý a zbavený prachu a mastnoty. V případě potřeby vyčistěte čistícím prostředkem pro odstranění mastnoty. Velmi hladké povrchy zdrsněte smirkovým papírem a/nebo ošetřete Tierrafino Contact fine. Souhrn informací o přilnavosti, krytí a další technické detaily najdete v Tierrafino Listro Technický list.

Míchání


Interiérovou dekorativní omítku Tierrafino Listro lze použít ihned po otevření kbelíku, není nutné jej míchat. Chcete-li aplikací velmi tenkých vrstev dosáhnout hlubšího efektu, nařeďte jej v novém kbelíku trochou vody. V tomto případě je nutné pro účely krytí použít více vrstev. V případě smíchání různých barev, pro dosažení požadovaného odstínu, nechte směs odstát minimálně dvě hodiny pro správnou konzistenci.

Důležité:

Při aplikaci interiérové dekorativí omítky Tieafino Listro, ve stylu techniky italského lesklého benátského štuku na bázi vápna, pracujte s minimálním tlakem hladítka na realizovaný povrch. 

Aplikace první vrstvy

Válečkem, štětcem nebo nerez hladítkem naneste tenkou vrstvu (asi 0,2 – 0,5 mm) omítky Tierrafino Listro. Ihned po nanesení interiérové dekorativí omítky Tierrafino Listro několika pohyby materiál roztáhněte. Nechte Tierrafino Listro chvíli zatuhnout, aby dobře přilnulo k podkladu. 

Po několika minutách lze povrch hladítkem uhladit. Menším a větším citlivým  tlakem lze uzavřít/vyhladit menší a větší plochy. Vyhlaďte (utáhněte) první vrstvu štuky tak, aby byla hladká, nikoli lesklá! Lesk je poprvé vidět při pohledu podél povrchu stěny nikoli kolmo na ni.

Pokud štuk leštíte příliš brzy, dojde k přemístění největších částic materiálu hladítkem, což na povrchu zanechává stopy nebo škrábance, přes které je vidět podklad. Pokud k tomu dojde, počkejte několik minut, až dojde k zatvrdnutí těchto částí a nebude již docházet k jejich přetahování hladítkem po stěně. Pokud je barva podkladu podobná barvě interiérové dekorativní omítky Tierrafino Listro, lze dosáhnout dobrého překrytí nanesením jedné vrstvy o tloušťce přibližně 0,5 mm. Ve většině případů je požadovaného krytí dosaženo po aplikaci dvou vrstev. 

Aplikace druhé vrstvy

Válečkem, štětcem nebo hladítkem naneste tenkou vrstvu (asi 0,2 – 0,5 mm) omítky Tierrafino Listro. Ihned po nanesení interiérové dekorativní omítky Tierrafino Listro několika pohyby roztáhněte. Nechejte chvíli zatuhnout, aby dobře přilnulo k první vrstvě. 

Po několika minutách lze povrch plastovým japonským hladítkem uhladit. Menším a větším citlivým tlakem lze uzavřít/vyhladit menší a větší plochy.

Pokud leštíte štuk příliš brzy, dojde k přemístění největších částic materiálu hladítkem, což na povrchu zanechává stopy nebo škrábance, přes které je vidět podklad. K tomu dochází také při aplikaci druhé vrstvy, kdy je změkčena první vrstva. Pokud k tomu dojde, počkejte několik minut, až dojde k ztvrdnutí těchto částí a nebude již docházet k jejich přetahování hladítkem po povrchu. 

Nyní vyleštěte (utáhněte) interiérovou dekorativní omítku Tierrafino Listro tak, aby se povrch leskl. Lesk se objeví v důsledku leštění (utahování) v průběhu schnutí. Dokud interiérová dekorativní omítka Tierrafino Listro obsahuje vodu, nebude lesk vidět. Lesk vystoupí až později, v průběhu schnutí. Opakovaným citlivým leštěním (utahováním) plastovým japonským hladítkem vytáhnete drobné jílové částice k povrchu. Ve chvíli, kdy vlhkost interiérové dekorativní omítky Tierrafino Listro klesne pod určitou úroveň a nelze ji tedy více stlačit, je třeba leštěním uhladit nejmenší jílové částice na povrchu. To lze provést pomocí japonského plastového hladítka, velice tenkého plastového sáčku, nebo leštícím kamenem (polodrahokam) jako v případě tadelaktu (Stone). 

Schnutí

Nechejte interiérovou dekorativní omítku Tierrafino Listro uschnout. Krytí bude zřejmé až po vyschnutí. 

Konečná úprava

Interiérovou dekorativní omítku Tierrafino Listro lze v namáhaných oblastech ošetřit voskem nebo lakem na bázi vody. Pro lepší trvanlivost použijte včelí, karnabový nebo akrylový vosk. Použijte rychle schnoucí vosk. Interiérová dekorativní omítka Tierrafino Listro je otevřená vlhkosti a pokud jej otíráte příliš dlouho velkou silou, může dokonce znovu dojít k rozpuštění. Při aplikaci vosku interiérová dekorativní omítka Tierrafino Listro ztmavne. Vlhkost obsažená ve vosku přejde do omítky a potom vyschne. Po aplikaci vosku a vyschnutí bude mít interiérová dekorativní omítka Tierrafino Listro mírně tmavší barvu (v závislosti na typu použitého vosku - doporučujeme Tierrafino Wax acrylic). Přečtěte si pokyny k použití uvedené na obalu vosku. 

Doba schnutí

Interiérová dekorativní omítka Tierrafino Listro je v závislosti na podkladu a okolních (klimatických) podmínkách suchá po 1 – 12 hodinách. Interiérová dekorativní omítkaTierrafino Listro zcela vytvrdne po cca. dvou týdnech.

Údržba

Povrch interiérové dekorativní omítky Tierrrafino Listro je antistatický a nevyžaduje žádnou údržbu. Tierrafino Listro může být namáháno vodou pouze po úpravě voskem. Přečtěte si pokyny k použití uvedené na obalu vosku. 

Spotřeba

Jeden kbelík 5 l interiérové dekorativní omítky Tierrafino Listro pokryje zhruba 20 m², v případě jednotně barevného, dobře připraveného podkladu.

Jedna plechovka 0,75 l hliněné interiérové dekorativní omítky Tierrafino Listro pokryje zhruba 3 m², v případě jednotně barevného, dobře připraveného podkladu.

Denní produkce

V závislosti na schopnostech řemeslníka lze za jedne den aplikovat plochu 10 - 20 m² dvěma vrstvami do finální lesklé podoby.

 

Přestože byl tento popis produktu vytvářen s maximální přesností, společnost Tierrafino není odpovědná za přímé nebo nepřímé škody, vzniklé v souvislosti s použitím informací v tomto popisu produktu.Ekologické stavební materiály vrchní hliněná omítka. Eco stavba.