Hliněná omítka - vhodné podklady


Můžete si vybrat z různých podkladových materiálů vhodných pro finální hliněnou omítku Finish: 

Tierrafino Base se slámou nebo bez slámy a dva druhy vápenné omítky Tierrafino Kalk.

Základem pro vaši stavbu mohou být Tierrafino Hliněné panely.

Doporučujeme před zahájením práce nahlédnout do technických listů Tierrafino Base, Kalk a Hliněný panel.