Hliněné barvy Tierrafino i-paint

Jak malovat s ekologickou jílovou barvou


Vlastnosti

Hliněné barvy Tierrafino i-paint mohou být použity v prodyšných stavbách, jsou otevřené vlhkosti a antistatické. Tyto vlastnosti přispívají ke zdravému prostředí. Hliněné barvy Tierrafino i-paint se snadno aplikují pomocí válečku nebo štětky. Hliněné barvy Tierrafino i-paint mají jako všechny minerální barvy vynikající krycí vlastnosti.

Vhodné podklady

Hliněné barvy Tierrafino i-paint používejte na suchých, savých podkladech zbavených mastnoty, jako jsou například tapety, dřevo, sádrová omítka a další běžné podklady.

Příprava podkladů 

Důkladně odstraňte zbytky staré vodou rozpustné malby, nátěru, lepidla nebo vápenné omítky. Volné (nepevné) zbytky barvy lze napřed odstranit kartáčem. Silně savé, porézní materiály je nutné nejdříve ošetřit přípravkem Tierrafino Contact fine. Hladké a nesavé povrchy, jako je například vrstva laku nebo oleje, je nutné zdrsnit smirkovým papírem a/nebo ošetřit přípravkem Tierrafino Contact fine. Přečtěte si také část Dávkování v dolní části této stránky.

Přehled informací o krytí hliněné barvy a přilnavosti výrobku i-paint k různým podkladům naleznete ve formátu PDF v Tierrafino i-paint technický list.

Aplikace hliněné barvy Tierrafino  i-paint

Na světlém, stejnoměrně zabarveném povrchu může stačit jedna vrstva. Silně savé povrchy (nová štuková omítka, vápenec-pískovec, atd.) je vhodné nejdříve natřít jednou vrstvou hliněné barvy Tierrafino i-paint naředěné vodou. Po uschnutí této vrstvy lze nanést finální vrstvu neředěnou barvou. Další vrstvu hliněné barvyTierrafino i-paint je vždy možné nanést až po úplném uschnutí předchozí vrstvy.

Povrchová úprava 1

Hliněné barvy Tierrafino i-paint lze nanášet válečkem nebo štětkou. Když hliněná barva Tierrafino i-paint po několika minutách trochu zaschne, je možné opakovaným jemným přetřením štětcem vytvořit velmi jemné proužky (šmouhy). Svislé nebo diagonální proužky způsobí mírné rozdíly v dopadu světla. Tento efekt stěnu zajímavě "oživí".  

Povrchová úprava 2

Pro simulaci hrubé struktury můžete stěnu nejprve ošetřit pomocí Tierrafino Contact primer. Jde o podkladový penetrační nátěr s křemenným pískem, který vytváří na stěně drsnou strukturu a zároveň podklad velmi dobře zpevní. Po úplném vyschnutí Tierrafino Contact primer, natřete povrch hliněné barvou Tierrafino i-paint.

Povrchová úprava 3

Pro vytvoření hrubé struktury můžete také do barvy přidat zhruba 5% jílové omítky Tierrafino Finish. Tierrafino hliněná omítka musí být s hliněnou barvou dobře promíchaná.

Povrchová úprava 4

Použijete-li hliněné barvy Tierrafino i-paint na stávající 4mm vrstvu jílové omítky Tierrafino Finish, můžete vyleštit finální lesklou omítku pomocí plastového japonského hladítka nebo leštícího kamene (informace o leštících kamenech naleznete na příslušné stránce Tierrafino Stone na tomto webu).

Chcete-li dosáhnout lesku na jiných podkladech, než je jílová omítka, bude nutné použít daleko více hliněné barvy Tierrafino i-paint, abyste dosáhli tloušťky potřebné k vyleštění.

Poznámka: Hliněné barvy nejsou voděodolné jako Tierrafino Stone.

Povrchová úprava 5

Do hliněné barvy Tierrafino i-paint lze přidat pigmenty. To umožňuje vytvořit na existujícím jílovém nátěru nebo omítce poloprůhlednou vrstvu. Vhodné jsou pigmentové pasty používané v nástěnných hliněných barvách. Maximální množství pigmentové pasty závisí na jejím typu a mělo by být určeno testovacím vzorkem.

Smíchejte pigmentovou pastu s hliněnou barvou Dover-white pro vytvoření pastelového odstínu, s Delphi-white pro dosažení větší plnosti barev nebo s jedním ze 6 základních odstínů i-paint pro dosažení nekonečné škály barev.

Nedoporučujeme míchat hliněné barvy Tierrafino i-paint se suchými pigmentovými prášky, je zde velké riziko, že se pigment dobře nerozpustí a mohou vzniknout drobné pigmentové šmouhy a skvrny.

Šablonové techniky

S hliněnou barvou Tierrafino i-paint můžete aplikovat šablonové techniky na jílovou omítku Tierrafino Finish.

Doba schnutí

V závislosti na teplotě místnosti a vlhkosti vzduchu lze na hliněné barvy Tierrafino i-paint znovu malovat po 6-12 hodinách.

Hliněné barvy Tierrafino i-paint je zasychají zhruba po 10 dnech.

Nástroje

Váleček, štětka, rozprašovač, houba.

Po použití nástroje umyjte vodou.

Skladování

Hliněné barvy Tierrafino i-paint skladujte dobře utěsněnou na chladném a suchém místě, nikdy však při teplotách nižších než 5°C. Uzavřená hliněné barva Tierrafino i-paint vydrží minimálně 24 měsíců. Po otevření spotřebujte hliněné barvy Tierrafino i-paint do 6 týdnů. Skladování hliněné barvy Tierrafino i-paint je omezené, protože obsahuje minimální množství konzervantů. Trvanlivost můžete prodloužit tím, že budete v kontaktu s barvou v kbelíku vždy používat čisté nástroje.

Složení 

Hliněné barvy Tierrafino i-paint se skládají z jílu, písku, celulózového pojiva, škrobu, konzervantů, odpěňovadla, změkčovače vody, oxidu titaničitého (pouze u odstínu Dover-white), vody. Vzhledem k použití přírodních jílů mohou být mezi jednotlivými dávkami téhož odstínu drobné barevné odchylky.

Dávkování 

0,125 litrů na 1 m2 (1 vrstva), 1 litr barvy tedy vystačí na zhruba 4 m2 při dvou vrstvách. 

Na jednotné a málo savé podklady stačí nanést hliněné barvy Tierrafino i-paint v jedné vrstvě. 

Na většinu používaných podkladů, jako je sádrokarton, stabilní staré nástěnné barvy, neuvolněné tapety a podobné, je pro dobré krytí potřeba nanést dvě vrstvy hliněné barvy Tierrafino i-paint. 

U nepřipravených podkladů nebo podkladů s kontrastními barvami bude nutné použít třetí nebo čtvrtou vrstvu. Proto doporučujeme před použitím hliněné barvy Tierrafino i-paint použít přípravek Tierrafino Contact fine. Tím omezíte prosvítání podkladu. Také však doporučujeme připravit podklad tak, aby byl jednotně barevný.

Ředidlo 

Voda

Hliněné omítky a barvy mají ve stavebnictví historickou tradici.

Hliněné barvy jsou plně recyklovatelné. Eco stavby a hliněné barvy nezatěžují životní prostředí.

Hliněné barvy Tierrafino i paint..

Přestože byl tento popis produktu vytvářen s největší pečlivostí, společnost Tierrafino není odpovědná za přímé či nepřímé škody, vzniklé v souvislosti s použitím informací v tomto popisu produktu.


Ekologické stavební materiály vrchní hliněná omítka. Eco stavba.