Tierrafino T-paint Strukturní Malba

Aplikace hliněného omítkového nátěru


Hliněný omítkový nátěr Tierrafino T-paint je barva a štuk v jednom. Nanáší se štětcem nebo válečkem. 

Vlastnosti:

Texturovaný nátěr: K práci s Tierrafino T-paint můžeme přistupovat jako k malbě hrubou texturovou barvou, pomocí štětce nebo válečku. 

Texturovaná omítková barva T-paint není určena k utěsňování, vyplňování děr.  

Na stejnorodých (rovných) podkladech je krytí nátěru Tierrafino T-paint vynikající. Zde naleznete Tierrafino T-paint technický list  v PDF formátu, včetně přehledu krycích a pojivých vlastností a přípravu různých povrchů. 

Nástroje:

Kbelíky na míchání, elektrické tyčové míchadlo, štětky, měkký váleček, houba s jemnou strukturou, krycí páska, jemný štětec, kartáč (z koňských žíní).

Podklady:

Podklad musí být suchý, čistý, pevný, zbavený prachu a mastnoty. V případě potřeby povrch ošetřete čistícím prostředkem na odstranění mastnoty. Tierrafino T-paint lze používat na hrubých podkladech. 

Míchání:

Za stálého míchání přidejte do 12,5 kg Tierrafino T-paint 6,5 litrů vody. Míchejte, dokud nevznikne jemná pasta.

Podle potřeby lze přidat vodu. 

Příprava podkladu:

Velmi jemné povrchy je nutné zdrsnit smirkovým papírem nebo ocelovým kartáčem a/nebo ošetřit Tierrafino Contact fine. 

Aplikace štětcem:

Naneste štětcem na stěnu Tierrafino T-paint a podle potřeby jej rozetřete. 

Případné hrudky písku mohou být lépe rozetřeny tvrdším, kratším štětcem. 

Pokud  je po částečném zaschnutí na některých místech podklad stále vidět, vyretušujte tato místa pomocí měkké štětky. Tím opravíte prosvítající místa, ale celková textura se nezmění. 

Aplikace válečkem:

Naneste Tierrafino T-paint na stěnu nebo na strop měkkým válečkem. Opakovaným pohybem válečku bez přidání materiálu nátěr rozetřete. Tím získáte rovnoměrnější strukturu.

Schnutí:

Nechejte nátěr Tierrafino T-paint zaschnout. Krytí nátěru se projeví až po vyschnutí. Na místech, kde podklad prosvítá, naneste trochu nátěru a vytvořte podobnou texturu jako v okolí. Mezi první vrstvou a opravenými místy může být drobný rozdíl v odstínu, který po dokončení nebude vidět.

Dokončení:

Po zaschnutí nátěru Tierrafino T-paint můžete provést závěrečné úpravy. 

Pečlivě otřete povrch s nátěrem Tierrafino T-paint vlhkou (nikoli mokrou) houbou. Tím odstraníte z pískového povrchu jemný jíl. Nyní by měla být vidět barva písků. Používejte raději houbu s jemnou strukturou a nikoli s hrubou. Pokud není po otření houbou písky zřetelně vidět, otřete povrch ještě jednou nebo dvakrát. Při otírání se z povrchu může písek uvolňovat. Důležité je na houbu příliš netlačit, aby nedošlo ke změně textury.

Ve chvíli, kdy nátěr není ještě zcela vyschlý, vykartáčujte Tierrafino T-paint měkkým štětcem pro zvýraznění lesku písků. Pro tento účel se nejlépe hodí štětec (kartáč) z koňských žíní nebo široký a měkký malířský štětec.

Doba schnutí:

Tierrafino T-paint je suchý v závislosti na podkladu a podmínkách za 1-12 hodin.

Tierrafino T-paint vytvrdne přibližně po dvou týdnech, v závislosti na okolním prostředí.

Údržba:

Tierrrafino T-paint je porézní a může proto absorbovat prach. Nátěr Tierrafino T-paint můžete čistit vlhkou houbou. Pokud vznikne trvalá skvrna, odstraňte poskvrněný nátěr a výše uvedeným postupem proveďte opravu. Poté celou stěnu otřete vlhkou houbou a znovu ji vykartáčujte.

Spotřeba:

Jeden kbelík 12,5 kg hliněného omítkového nátěru Tierrafino T-paint pokryje přibližně 15 m² v případě rovnoměrně barevného podkladu. 

Do texturované omítkové barvy Tierrafino T-paint jsou přidána vybraná zrna písků.
Způsobem nanesení texturované omítky vytvoříte určitý efekt, texturu na povrchu.
Barva může být nanášena válečkem nebo štětcem.
Můžete vytvořit texturovaný nátěr s hrubými zrny písku. 
Výsledkem je drsný povrch, který vedle zrnitého efektu také zakryje případné nedokonalosti podkladu. 
Je nutné počítat s tím, že u nerovného podkladu budete potřebovat více barvy, než kolik činí běžný odhad na daný počet metrů čtverečních. 

Hliněné stavby jsou plně recyklovatelné a nezatěžují životní prostředí.


Přestože byl tento popis produktu vytvářen s maximální přesností, společnost Tierrafino není odpovědná za přímé či nepřímé škody, vzniklé v souvislosti s použitím informací v tomto popisu produktu.

Ekologické stavební materiály vrchní hliněná omítka. Eco stavba.