Aplikace hliněné barvy i-paint 

Vlastnosti

Jílové barvy Tierrafino i-paint mohou být použity v prodyšných stavbách, jsou otevřené vlhkosti a antistatické. Tyto vlastnosti přispívají ke zdravému prostředí. Barva Tierrafino i-paint se snadno aplikuje pomocí válečku nebo štětky. Tierrafino i-paint má jako všechny minerální barvy vynikající krycí vlastnosti.

Vhodné podklady

Tierrafino i-paint používejte na suchých, savých podkladech zbavených mastnoty, jako jsou například tapety, dřevo, sádrová omítka a další běžné podklady.

Příprava podkladů 

Důkladně odstraňte zbytky staré vodou rozpustné malby, nátěru, lepidla nebo vápenné omítky. Volné (nepevné) zbytky barvy lze napřed odstranit kartáčem. Silně savé, porézní materiály je nutné nejdříve ošetřit přípravkem Tierrafino Contact fine. Hladké a nesavé povrchy, jako je například vrstva laku nebo oleje, je nutné zdrsnit smirkovým papírem a/nebo ošetřit přípravkem Tierrafino Contact fine. Přečtěte si také část Dávkování v dolní části této stránky.

Přehled informací o krytí a přilnavosti výrobku i-paint k různým podkladům naleznete ve formátu PDF v Tierrafino i-paint technický list.

Aplikace Tierrafino  i-paint

Na světlém, stejnoměrně zabarveném povrchu může stačit jedna vrstva. Silně savé povrchy (nová štuková omítka, vápenec-pískovec, atd.) je vhodné nejdříve natřít jednou vrstvou barvy Tierrafino i-paint naředěné vodou. Po uschnutí této vrstvy lze nanést finální vrstvu neředěnou barvou. Další vrstvu barvy Tierrafino i-paint je vždy možné nanést až po úplném uschnutí předchozí vrstvy.

Povrchová úprava 1

Jílové barvy Tierrafino i-paint lze nanášet válečkem nebo štětkou. Když Tierrafino i-paint po několika minutách trochu zaschne, je možné opakovaným jemným přetřením štětcem vytvořit velmi jemné proužky (šmouhy). Svislé nebo diagonální proužky způsobí mírné rozdíly v dopadu světla. Tento efekt stěnu zajímavě "oživí".  

Povrchová úprava 2

Pro simulaci hrubé struktury můžete stěnu nejprve ošetřit pomocí Tierrafino Contact primer. Jde o podkladový penetrační nátěr s křemenným pískem, který vytváří na stěně drsnou strukturu a zároveň podklad velmi dobře zpevní. Po úplném vyschnutí Tierrafino Contact primer, natřete povrch barvou Tierrafino i-paint.

Povrchová úprava 3

Pro vytvoření hrubé struktury můžete také do barvy přidat zhruba 5% jílové omítky Tierrafino Finish. Tierrafino hliněná omítka musí být s barvou dobře promíchaná.

Povrchová úprava 4

Použijete-li Tierrafino i-paint na stávající 4mm vrstvu jílové omítky Tierrafino Finish, můžete vyleštit finální lesklou omítku pomocí plastového japonského hladítka nebo leštícího kamene (informace o leštících kamenech naleznete na příslušné stránce Tierrafino Stone na tomto webu).

Chcete-li dosáhnout lesku na jiných podkladech, než je jílová omítka, bude nutné použít daleko více Tierrafino i-paint, abyste dosáhli tloušťky potřebné k vyleštění.

Poznámka: Tento nátěr není voděodolný jako Tierrafino Stone.

Povrchová úprava 5

Do barvy Tierrafino i-paint lze přidat pigmenty. To umožňuje vytvořit na existujícím jílovém nátěru nebo omítce poloprůhlednou vrstvu. Vhodné jsou pigmentové pasty používané v nástěnných barvách. Maximální množství pigmentové pasty závisí na jejím typu a mělo by být určeno testovacím vzorkem.

Smíchejte pigmentovou pastu s Dover-white pro vytvoření pastelového odstínu, s Delphi-white pro dosažení větší plnosti barev nebo s jedním ze 6 základních odstínů i-paint pro dosažení nekonečné škály barev.

Nedoporučujeme míchat i-paint se suchými pigmentovými prášky, je zde velké riziko, že se pigment dobře nerozpustí a mohou vzniknout drobné pigmentové šmouhy a skvrny.

Šablonové techniky

S nátěrem Tierrafino i-paint můžete aplikovat šablonové techniky na jílovou omítku Tierrafino Finish.

Doba schnutí

V závislosti na teplotě místnosti a vlhkosti vzduchu lze na Tierrafino i-paint znovu malovat po 6-12 hodinách.

Tierrafino i-paint je zcela vyschlý zhruba po 10 dnech.

Nástroje

Váleček, štětka, rozprašovač, houba.

Po použití nástroje umyjte vodou.

Skladování

Barvu Tierrafino i-paint skladujte dobře utěsněnou na chladném a suchém místě, nikdy však při teplotách nižších než 5°C. Uzavřená barva Tierrafino i-paint vydrží minimálně 24 měsíců. Po otevření spotřebujte Tierrafino i-paint do 6 týdnů. Skladování barvy Tierrafino i-paint je omezené, protože obsahuje minimální množství konzervantů. Trvanlivost můžete prodloužit tím, že budete v kontaktu s barvou v kbelíku vždy používat čisté nástroje.

Složení 

Tierrafino i-paint se skládá z jílu, písku, celulózového pojiva, škrobu, konzervantů, odpěňovadla, změkčovače vody, oxidu titaničitého (pouze u odstínu Dover-white), vody. Vzhledem k použití přírodních jílů mohou být mezi jednotlivými dávkami téhož odstínu drobné barevné odchylky.

Dávkování 

0,125 litrů na 1 m2 (1 vrstva), 1 litr barvy tedy vystačí na zhruba 4 m2 při dvou vrstvách. 

Na jednotné a málo savé podklady stačí nanést Tierrafino i-paint v jedné vrstvě. 

Na většinu používaných podkladů, jako je sádrokarton, stabilní staré nástěnné barvy, neuvolněné tapety a podobné, je pro dobré krytí potřeba nanést dvě vrstvy Tierrafino i-paint. 

U nepřipravených podkladů nebo podkladů s kontrastními barvami bude nutné použít třetí nebo čtvrtou vrstvu. Proto doporučujeme před použitím barev Tierrafino i-paint použít přípravek Tierrafino Contact fine. Tím omezíte prosvítání podkladu. Také však doporučujeme připravit podklad tak, aby byl jednotně barevný.

Ředidlo 

Voda


Přestože byl tento popis produktu vytvářen s největší pečlivostí, společnost Tierrafino není odpovědná za přímé či nepřímé škody, vzniklé v souvislosti s použitím informací v tomto popisu produktu.

Ekologické stavební materiály hliněná omítka