Aplikace hliněné omítky Tierrafino Finish

Hliněná omítka Tierrafino Finish je mezi řemeslníky dobře známá. Po zaškolení ji můžete snadno aplikovat sami. Ideální je podklad z hliněné omítky Tierrafino Base silný 1,5 - 3 cm. Zaručí především optimální fungování hlíny (regulaci tepla a vlhkosti).

Podmínky:

Během práce s finální hliněnou omítkou Tierrafino Finish by teplota vzduchu a podkladu neměla být nižší než 5ºC.

Nářadí:

Tyčový elektrický mixér, káď, kovové hladítko (nerez), houby / filc, štětec, rozprašovač, kartáč z kokosových vláken nebo koňských žíní, kartáč na tapety, plastové japonské hladítko (pro hladkou, leštěnou konečnou úpravu omítky).

Míchání s vodou:

Smíchejte standardní pytel 25 Kg Tierrafino Finish (vystačí zhruba na 5-7 m2) v čisté kádi s 6-7 litry vody. Míchejte dokud nevznikne homogenní hmota. Tierrafino Finish je použitelný ihned po smíchání. Doporučujeme však připravit směs jeden den nebo několik hodin předem, v tomto případě pak před použitím omítku ještě dobře promíchejte. Aplikace Finish bude díky tomuto postupu ještě snadnější. 

Podklad:

Savé povrchy navlhčete před nanesením hliněné omítky vodou, abyste měli dostatek času pro aplikaci Tierrafino Finish. Pouze v případě, že stěna byla ošetřena přípravkem Tierrafino Contact, stěnu před nanesením omítky nenamáčejte. Omítané vnější rohy lze vyztužit sítí z juty nebo skelnou perlinkou. U vnějších rohů nedělejte omítku příliš silnou. 

Aplikace hliněné omítky:

Tierrafino Finish nanášejte zednickým hladítkem (nerez) nebo omítačkou v tloušťce  2-3 mm.

Konečná úprava 1: hrubý povrch:

Po usazení omítky Tierrafino Finish (v závislosti na podmínkách to trvá 10 minut až 4 hodiny), kdy lze pracovat již pouze s vrchním 1 milimetrem (vlhká barva, nelepí), ošetřete povrch vlhkou houbou. Krouživými pohyby je odstraněn materiál z míst, kde je ho příliš, a je zanechán tam, kde je ho málo. Při otírání houbou nevynakládejte příliš velkou sílu (tlak), mohlo by dojít ke vzniku promáčklin (vymytí).
Opakovaným otíráním stěny houbou získáte jemnější texturu a dojde k uzavření více malých otvorů. Stěna již však nebude uhlazena hladítkem, proto povrch zůstane s více či méně drsnou texturou. Nyní nechte stěnu zaschnout.

Konečná úprava 2: hladký povrch:

Po usazení omítky Tierrafino Finish (v závislosti na podmínkách to trvá 10 minut až 4 hodiny), kdy lze pracovat již pouze s vrchním 1 milimetrem (vlhká barva, nelepí), ošetřete povrch vlhkou houbou. Krouživými pohyby je odstraněn materiál z míst, kde je ho příliš, a je zanechán tam, kde je ho málo. Při otírání houbou nevynakládejte příliš velkou sílu (tlak), mohlo by dojít ke vzniku promáčklin.
Jakmile z povrchu zmizí lesk z vody, je nutné jílovou omítku Tierrafino Finish uhladit a vyleštit nerezovým hladítkem (japonské). Kovové hladítko zanechává skvrny způsobené oxidací kovu. Pokud budete na hladítko příliš tlačit a omítka bude stále příliš vlhká, mohou vznikat menší či větší vzduchové bubliny. Tyto bubliny propíchněte (nejlépe jehlou / špičkou hladítka) a přitlačte omítku ze všech úhlů ve směru propíchnutí zpět k podkladu. V případě potřeby místa propíchnutí vyplňte omítkou. Nyní nechte stěnu zaschnout. 

Finální úprava hliněné omítky:

Když je stěna suchá, ale ne úplně (zůstává celá rovnoměrně vlhká), je nutné ji znovu jemně otřít vlhkou houbou a vykartáčovat kartáčem z koňských žíní nebo kokosových vláken. Budete-li kartáčovat omítku Tierrafino Finish příliš brzo, zůstanou v dosud vlhké omítce viditelné stopy (tahy kartáče). Budete-li kartáčovat příliš pozdě, může dojít k poškození požadovaného povrchu. Dojde-li k velkému zpoždění, lze stěnu před kartáčováním navlhčit rozprašovačem. Při kvalitním vykartáčování stěny se zvýrazní skutečný lesk omítky Tierrafino Finish. 

Po intenzivním kartáčování bude povrch tvrdý a odolný proti otěru. Při příliš jemném kartáčování odolný proti otěru nebude.

Zpevnění:

Máte tři možnosti, kdy použít Tierrafino Fix pro zpevnění omítky:

Předmíchání

Smíchejte 1 litr přípravku Tierrafino Fix s 4 litry vody a důkladně zamíchejte. Nyní přidejte 25 kg produktu Tierrafino Finish a míchejte, dokud nezískáte roztíratelnou pastu. Podle postupu popsaného na stránce příslušné jílové omítky na tomto webu aplikujte tuto směs na stěnu nebo strop.

Po omítnutí

Smíchejte 1 díl přípravku Tierrafino Fix a 4 díly vody a v kbelíku dobře promíchejte. Aplikujte předepsaným způsobem Tierrafino Finish a po vyzrání navlhčete omítku jemnou houbou touto směsí vody a přípravku Fix. Po tomto ošetření pokračujte běžným způsobem.

Pozdější aplikace

Po úspěšné aplikaci a dokončení omítky Tierrafino Finish lze přípravek Tierrafino Fix použít následujícím způsobem: Smíchejte 1 díl přípravku Tierrafino Fix a 4 díly teplé vody, pokropte hotovou omítku vodou o pokojové teplotě tak, aby byla celá plocha rovnoměrně vlhká, tj. aby měla omítka tmavou barvu. Omítka nesmí být nasáklá vodou, stačí pouze tolik vody, aby došlo ke změně barvy. Po navlhčení omítky naneste pomocí houby jemnými kruhovými pohyby směs vody a přípravku Tierrafino Fix. Nyní ošetřete omítku Tierrafino Finish kartáčem, jak je popsáno na příslušné stránce pro produkt Tierrafino Finish.

Poznámka: Druhý způsob aplikace produktu Tierrafino Fix (po omítnutí) je považován za nejúčinnější a nejsnadnější.

Přísady (vsypy) pro speciální efekty:

Přidáním různých vsypových materiálů k Tierrafino Finish je možné vytvořit speciální dekorativní efekty, jako například takzvaný granitový efekt. 

Zajímavý vzhled vaší stěně dodá například perleť, Nero Ebano-písek, Runkel červený písek, Black glimmer písek, žlutý Sienna-písek a/nebo vláknité materiály, jako sláma. Vše naleznete pod odkazem Barvy. 

Jílovou omítku Tierrafino Finish lze smíchat s hrubě zrnitým pískem (maximálně 15 %). Díky tomu pak lze Tierrafino Finish aplikovat v silnějších vrstvách (až 10 mm). Při použití této směsi vzniká stejný efekt jako při použití granitu.

Veiled-technika:

Při této metodě je použito více barev. Například naneste Tierrafino Finish Roman Ochre následně houbičkou vetřete Gomera Grey a poté s pomocí houbičky vytvořte skvrny s Djenné Red, výsledkem bude barva "Grand Canyon".

Alternativní konečná úprava:

Omítku lze dokončit také kruhovým hlazením dlaní, dokud omítka neztuhne. Tato činnost dlaně nijak nepoškodí.

Pokud je při finální úpravě na Tierrafino Finish nanesena velmi tenká vrstva Tierrafino  Listro, výsledkem je lesklý mramorový efekt. Písek a/nebo sláma budou skrz Listro viditelné a povrch bude zároveň lesklý. Tuto techniku je však potřeba natrénovat. 

Tierrafino Listro (jílový štuk) není po vyleštění na jílové omítce omyvatelný a voděodolný.

Přestože byl tento popis produktu vytvářen s maximální přesností, společnost Tierrafino není odpovědná za přímé či nepřímé škody, vzniklé v souvislosti s použitím informací v tomto popisu produktu.

Ekologické stavební materiály hliněná omítka